Proceswater, gedemineraliseerd water en osmosewater

Gedemineraliseerd water is water waaruit verontreinigingen, zouten en mineralen verwijderd zijn. 

Hoogwaardige technologieën voor het beste demiwater
Om gedemineraliseerd water te verkrijgen, wordt onder meer gebruik gemaakt van membraanfiltratie en ionenwisseling. Zo worden niet alleen alle zwevende deeltjes (zoals zand en algen) uit het water verwijderd, maar is het water ook ontdaan van andere bestanddelen. De kwaliteit wordt ook wel aangeduid in µS/cm (geleidingsvermogen van water) en ligt bij hoogkwalitatief demiwater gemiddeld < 1 µS/cm.

Demiwater voor uiteenlopende toepassingen
Demiwater wordt vooral gebruikt voor de productie van hogedruk-stoom. De ultra-pure kwaliteit van het demiwater zorgt voor een goede geleiding en voorkomt vervuiling in kostbare turbines. De geproduceerde stoom kan worden ingezet als warmtebron bij destillatieprocessen in de petrochemie. Ook de chemische industrie, de energiesector, voedingsmiddelen & drankenindustrie maken gebruik van demiwater. 

Demiwater wordt soms verward met onthard water, osmosewater of RO-water. Osmosewater is een iets minder zuivere kwaliteit met een waarde over het algemeen tussen 5 en 20 µS/cm.

Proceswater bestrijkt een uiteenlopend gebied en wordt gebruikt als voeding voor boilers, verdunnen van chemicaliën, koelwater voor warmtewisselaars of motoren, enz. De geleidbaarheid van proceswater ligt over het algemeen tussen 1 en 50 µS/cm, met weinig tot geen hardheid om aanslag in het warmtesysteem te voorkomen. Zuurstof en koolstofdioxide moeten worden verwijdererd om corrosie te voorkomen. 


Kwaliteit van het water

Als het demiwater gebruikt wordt bij zeer kritische toepassingen, leveren wij de optimale kwaliteit. Zie hiernaast de tabel met de waarden van ons demiwater. Is een andere kwaliteit ook voldoende voor uw waterbehoefte, vraag ons naar de mogelijkheden. Wij hebben verschillende watersoorten en kwaliteiten beschikbaar door heel Nederland. Voorbeeld van een kwaliteit demiwater wat Aqua Groep kan leveren,  zie tabel hieronder.

Voorbeeld tabel van demiwaterkwaliteit wat Aqua Groep kan leveren